Výuka zabezpečovacích systémů

Kurz určený všem, kteří se doposud neměli možnost blíže seznámit s problematikou zabezpečovacích systémů. Naznačíme Vám možnosti drátových systémů i bezdrátové instalace. Ukážeme Vám praktické ukázky jednotlivých systémů.
Zabezpečovací systémy

Anotace

V kurzu se účastníci seznámí s problematikou zabezpečovacích systémů budov i mobilních objektů (automobilů), které se stávají nedílnou součástí elektroinstalací.

Dále se seznámí s funkcí jednotlivých typů čidel a jejich propojením s ústřednami zabezpečovacích systémů. Důležitou součástí je požární problematika zabezpečení budov. Vysvětlíme výhody jednotlivých systémů.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení, ve kterých se realizují návrhy a zapojení základních typů zabezpečovacích systémů a jejich nastavení (programování ústředen) a didaktické postupy a vzorové úlohy. Nastíníme problematiku rozmístění čidel, a to pohybových, kouřových i čidel na zvuk. Důležitou částí je komunikace s PCO, nebo hlášení poplachu majiteli.

Rozsah

16 hodin (1 hod. = 45 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY