Elektrotechnická způsobilost

Školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů je určeno učitelům používajících při výuce elektrická zařízení pod napětím.

Stupeň kavilifikace

§ 11 (kvalifikace ve zvláštních případech - např. učitelé používající při výuce elektrická zařízení pod napětím.

Obsah

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci

Rozsah

4 hodiny + přezkoušení

Cíl

Cílem školení je proškolit účastníky z předpisů k zajištění ochrany a zdraví při práci a poskytování první pomoci, zejména při urazech elektrickým proudem. Získat osvědčení o elektrotechnické způsobilosti pro určitý stupeň kvalifikace.

Kapacita

20 osob

Cena (nepodléhá platbě DPH)

950,- Kč/osoba (včetně 400,- Kč za přezkoušení a vystavení osvědčení; sleva 20% při objednávce nad 15 osob).

Poznámka

Pro některé stupně kvalifikací je vyžadováno příslušné odborné vzdělání v oboru. Viz příloha č. 2 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY