Úvod Kurzy a školení Časté dotazy

Časté dotazy

Často kladené dotazy v souvislosti s organizací a průběhem kurzů a školení pořádaných Centrem odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT.

Jaké kurzy centrum odborného vzdělávání nabízí?

Centrum nabízí kurzy a školení v technické oblasti, zejména v elektrotechnice a informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu, který financuje vznik a provoz portálu, se jedná o kurzy, určené pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání. Další kurzy v oblasti rekvalifikací jsou realizovány na zakázku a ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově. Portál rovněž zastřešuje aktivity školy v různých vzdělávacích programech – Cisco Networking Academy (oblast počítačových sítí), Microsoft Partners in Learning Centre of Education (vzdělávání pracovníků škol, zaměřené na produkty Microsoft) a další. Podle požadavků firem zajišťujeme „kurzy na míru“ v daných oblastech a rozsahu dle požadavků.

Budou nabízeny i jiné kurzy?

Zveřejněná nabídka kurzů není konečná, ale bude doplňována a rozšiřována. Proto uvítáme jakékoli náměty na další kurzy a v rámci možností je budeme akceptovat a navrhovaná témata zpracovávat. Kontaktujte nás...

Jak se dozvím o nových kurzech?

Pro informace o nových termínech kurzů můžete využít našich kanálů RSS nebo si můžete vyžádat zasílání Zpravodaje s přehledem aktuálních termínů kurzů.

Kde se kurzy realizují?

Kurzy se realizují v prostorách školy na učebnách ICT, případně odborných laboratořích. Na SPŠ Trutnov je v současnosti v provozu 5 učeben ICT a několik laboratoří (laboratoř počítačových sítí, mikroprocesorové techniky, elektrotechnických měření, pneumatiky a automatizace, programování CNC), které jsou mimo běžnou výuku využívané pro aktivity dalšího vzdělávání. Učebny a laboratoře jsou standardně vybaveny počítači s odpovídajícím programovým vybavením a dataprojektorem. Jsou umístěny v budovách školy v Trutnově, část z nich je v areálu praktického vyučování v Mladých Bukách (bližší informace na www stránkách školy zde).

Jaká je cena kurzů?

Cena kurzů závisí na druhu kurzu a programu, v jehož rámci je případně kurz realizován. Kurzy, připravované v rámci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“ (z prostředků ESF), jsou v současnosti financovány z projektu a zcela zdarma (pro pracovníky základních a středních škol královéhradeckého kraje). Kurzy v rámci Microsoft Partners in Learning Centre of Education jsou financovány firmou Microsoft a zdarma (pro pracovníky škol). Rekvalifikační kurzy jsou v případě spolupráce s Úřadem práce financovány Úřadem práce. Další kurzy jsou běžně placené podle konkrétních podmínek (například Cisco Networking Academy pro studenty SPŠ Trutnov zdarma, pro studenty jiných škol, pedagogy a firmy jsou ceny dané programem). V případě kurzů na zakázku je cena stanovena dohodou podle typu a rozsahu kurzu.

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY