Úvod Kurzy a školení Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ostatní Vedení školní matriky v systému SAS

Vedení školní matriky v systému SAS

Kurz určený všem uživatelům ve školách, kteří vedou agendu školy v elektronické podobě v systému SAS. Všem, kteří zápasí s předáváním dat z matriky nadřízeným orgánům.
SAS

Anotace

Kurz je rozdělen do kapitol, které odpovídají základním modulům systému SAS.

V Hlavním modulu se uživatelé seznámí se základním nastavením uživatelského prostředí a práci s číselníky. Dále se seznámí s možností přípravy nového školního roku v souvislosti s přijímacím řízením.

V modulu Evidence žáků se uživatelé seznámí s nastavením uživatelského prostředí, prací se šablonami a hlavními zásadami pro práci s kartou žáka, například tvorbou rodného čísla pro případ jeho nepřidělení.

V modulu Klasifikace žáků si uživatelé procvičí naplnění číselníků předmětů, práci s průběžnou klasifikací a tisky výsledků. K ukázkám práce patří i nastavení volitelných předmětů a jejich přidělení žákům.

Modul Přijímací řízení seznámí uživatele s pracemi v průběhu přijímacího řízení od zápisu uchazeče přes přijetí po záznam zápisového lístku.

V modulu Třídní kniha si uživatelé procvičí možnosti přípravy a zápisů do knihy při vazbě nebo bez vazby na rozvrh hodin připravený v SASu.

I v ostatních modulech si uživatelé procvičí důležité činnosti pro práci v systému SAS.

Rozsah

20 hodin (1 hod. = 45 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY