Úvod Kurzy a školení Další vzdělávání pedagogických pracovníků Informační a komunikační technologie Příprava výukových prezentací technických předmětů

Příprava výukových prezentací technických předmětů

Kurz je určen vyučujícím odborných předmětů na technických středních školách, zejména těm, kteří chtějí v plné míře využívat moderní, technicky vyspělou, prezentační techniku - dataprojektory případně interaktivní tabule připojené k osobnímu počítači.

Anotace

Obsahová náplň první části kurzu je zaměřena na praktické ukázky získávání obrazových podkladů pro budoucí výukové prezentace. Na příkladech bude demonstrován postup získávání obrazových materiálů (digitální fotografie, internet, skenování, snímání obrazovky monitoru). V další části kurzu bude vysvětlena možnost úpravy obrazových podkladů (například s využitím SW Corel PHOTO-PAINT – změna velikosti, úprava rozlišení DPI, výběr a maskování části obrazu, úprava barev).

V druhé části kurzu je pamatováno také na krátké zapracování v SW produktech vhodných pro zpracování rastrové (Corel PHOTO-PAINT) a vektorové (CorelDRAW) grafiky. Je také plánováno krátké inspirativní nahlédnutí do prostředí 2D CAD systému AutoCAD. V něm se absolventi kurzu naučí vytvořit jednoduché objekty (lomená úsečka, obdélník, kružnice, polygon), provést jejich okótování a export do formátu BMP, PDF.

Závěr kurzu bude patřit vlastní tvorbě výukových prezentací – samostatnému zpracování nápadů podporujících sdílnost a přehlednost předkládaných informací. Účastník kurzu bude schopen vkládat připravené grafické objekty (obrázky, grafy, tabulky) a textové informace do jednotlivých snímků prezentace programu Microsoft Office PowerPoint.

Rozsah

12 hodin (1 hod. = 45 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY