Organizace a správa školní počítačové sítě

Kurz určený pedagogům a pracovníkům škol, kteří spravují Informační a komunikační technologie na škole nebo tuto oblast vyučují. Kromě teoretických základů kurz zahrnuje příklady z dlouholeté praxe budování a administrace ICT na střední škole.
Lan

Anotace

V první části se účastníci seznámí se základními pojmy počítačových sítí, zejména s problematikou adresace v síti. Další část je zaměřena na návrh struktury školní počítačové sítě na fyzické úrovni (výběr kabeláže a vhodných prků síťové infrastruktury) i na logické úrovni (členění sítě, vhodná adresace, subsítě, virtuální LAN). Dále se účastníci naučí jak nastavovat síťové služby, sdílení dat a zařízení a jak používat základní nástroje pro jejich konfiguraci, kontrolu a řešení problémů. Část kurzu je věnována rovněž problematice licencí a dokumentace sítě.

Značná část kurzu řeší problematiku zabezpečení a centrální správy počítačové sítě (fyzické zabezpečení, uživatelské účty, přístupová práva a systémové politiky) a zabezpečení dat (zálohování, archivace, stínové kopie).

Součástí kurzu jsou praktické příklady a postupy řešení konkrétních úloh a problémů při návrhu a administraci počítačové sítě v prostředí školy. Účastníci kurzu si vyzkouší použití běžně dostupných nástrojů.

„Vybudovat počítačovou síť je jednoduché, ale navrhnout ji tak, aby pracovala efektivně a bezpečně s minimální pracností i s omezenými prostředky, to už se musí umět.“

Rozsah

8 hodin (1 hod. = 45 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY