Použití MS Word pro rozsáhlejší texty

Kurz je zaměřen na tvorbu rozsáhlejších dokumentů, jako jsou příručky, návody, studijní materiály s využitím jednoho z nejpoužívanějších textových editorů Microsoft Office Word při dodržení základních typografických pravidel.
Logo Microsoft Office Word 2007

Anotace

Účastníci kurzu se naučí správně vytvářet strukturu rozsáhlejších dokumentů s využitím dostupných nástrojů, které nabízí textový editor Microsoft Office Word 2007.

Při výuce je kladen důraz na vytvoření struktury (osnovy) dokumentu a důraz na nepřímé formátování písma a odstavců prostřednictvím vestavěných nebo vlastních stylů namísto přímého formátování.

Účastníci kurzu se naučí správně využívat, definovat a spravovat styly, umísťovat objekty, generovat obsah dokumentu, používat oddíly, záhlaví a zápatí dokumentu a připravovat dokumenty k distribuci formou kontroly pravopisu a vyhledáním a nahrazování různých výrazů.

Součástí kurzu jsou praktické ukázky použití těchto funkcí pro konečnou úpravu dokumentů a praktické ukázky základů typografie.

Rozsah

14 hodin (1 hod. = 45 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY