Úvod Kurzy a školení Další vzdělávání pedagogických pracovníků Strojírenství Projektové vyučování ve strojírenství

Projektové vyučování ve strojírenství

Kurz je určen zejména vyučujícím odborných předmětů na technických středních školách. Účastníci kurzu se seznámí s metodikou přípravy a vlastního zpracování projektových úloh. V době realizace školních vzdělávacích programů je metoda projektového vyučování rozšířena zejména pro sepětí teoretických znalostí a praktických činností žáků.

Anotace

Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodikou přípravy žákovského projektu a požadavky na vlastní zpracování projektových úloh – od hledání prvotní myšlenky až po zpracování jednotlivých částí projektu. Posluchači kurzu se seznámí na příkladech s jednotlivými fázemi technické přípravy výroby virtuální – fiktivní firmy (rešerše problému, návrh vlastního řešení, zpracování výrobní dokumentace, tvorba technologických postupů výroby a montáže vybraných dílců, ekonomické aspekty navrženého řešení, tvorba obchodních nabídkových materiálů ve vícejazyčných mutacích, tvorba webové prezentace).

První část kurzu je zaměřena na shrnutí základních přístupů při projektovém vyučování: možné druhy projektu z hlediska času, navrhovatele, počtu žáků, přednosti a nedostatky projektové výuky.

V druhé části kurzu, na vhodně metodicky zvoleném příkladu, proběhne ukázka celého postupu spojená s diskuzí nad praktickými otázkami (například jak rozdělit dílčí pracovní úkoly mezi žáky, jak sledovat a hodnotit plnění zadaných úkolů jednotlivými žáky, jak aktivně zapojit více učitelů do přípravy zadání a závěrečného hodnocení činnosti žáků apod.).

Dobře připravený žákovský projekt přináší do školní praxe závan praktického života. Proč to nezkusit?

Předpokládaný termín realizace

Rok 2011

Rozsah

15 hodin (1 hod. = 60 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY