Úvod Kurzy a školení Další vzdělávání pedagogických pracovníků Strojírenství AutoCAD - podpora výuky technického kreslení

AutoCAD - podpora výuky technického kreslení

Kurz je primárně určen vyučujícím předmětu technické kreslení, technická dokumentace a podobně, je zaměřen na získání základních uživatelských dovedností v úzké vazbě na jejich praktické využití při výuce těchto předmětů. Na řešených příkladech získá absolvent kurzu představu o využití 2D CAD systémů při školní výuce.
AutoCAD 2009

Anotace

Těžiště obsahové náplně kurzu je zaměřeno na zlepšení názornosti výuky a nalezení způsobu zvyšování efektivity vyučování technického kreslení. Tohoto cíle je možné dosáhnout zejména zavedením většího množství prakticky zpracovaných (nakreslených), přiměřeně složitých úloh. Při dané časově limitované dotaci vyučovacích hodin se nabízí jediná cesta - zkrátit časově náročnou (a mezi žáky nepopulární) fázi kreslení do školních sešitů a souběžně s teoreticky nezbytnými informacemi hned od počátku naučit žáky ovládat pracovní prostředí 2D CAD systému (např. AutoCADu). A pak již v převážné míře (a s nesrovnatelně vyšší efektivitou) zpracovávat základní výkresovou dokumentaci v elektronické podobě.

Tuto myšlenku může prakticky realizovat pouze vyučující, který sám některý z běžně používaných CAD systémů alespoň v základním rozsahu ovládá. Kurz je proto zaměřen na získání běžných uživatelských dovedností (nastavení pracovního prostředí, kreslení základních objektů a jejich modifikace, kótovací operace, používání textů ve výkresové dokumentaci, použití bloků s atributy, nastavení tiskového výstupu) v úzké vazbě na jejich využití právě při výuce TEK   zobrazování těles v základních pohledech, kreslení řezů, kótování a tolerování rozměrů, vyplnění popisového pole a tvorba kusovníku, příprava testových úloh.

Předpokládaný termín realizace

Rok 2010

Rozsah

15 hodin (1 hod. = 60 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY