Modelování v Autodesk Inventoru

Kurz je určen zájemcům o progresivní technologii 3D modelování v programu Autodesk Inventor. Nosnou myšlenkou je rychlá tvorba digitálních prototypů součástí, jejich spojování do konstrukčních uzlů a vznik virtuálních modelů strojů a zařízení. Tvorba názorných modelů součástí je intuitivní, stejně tak převod 3D objektů do standardní 2D výkresové dokumentace.
Autodesk Inventor 2009

Anotace

Autodesk Inventor umožňuje rychlé a kreativní vytváření modelů součástí a jejich následné skládání do konstrukčních celků. Základní uživatelská znalost Autodesk Inventoru umožňuje učiteli vytvářet ve školním prostředí nebývale názorné prostředky pro demonstraci tvarů součástí. Pracovní postup od náčrtu k modelu je žákům středních odborných školy snadno pochopitelný, virtuální montáž umožňuje přidávat vzájemné vazby součástem tvořící funkční celky. 3D CAD systém Autodesk Inventor je nástroj, který poskytuje učiteli vzácnou příležitost motivovat žáky a zvýšit jejich zájem o techniku.

Není nic snadnějšího než podlehnout kouzlu virtuálního světa trojrozměrných modelů součástí a z nich sestavených částí strojů a zařízení.

V kurzu se naučíte vytvořit náčrt a z něho model (vysunutí, rotace, tažení a šablonování patří k základním pracovním postupům), z modelů součástí sestavit celek, poznáte způsob vytváření tzv. rozpadlé sestavy s možností animovat montážní a demontážní pracovní operace, vygenerovat v poloautomatickém režimu 2D výrobní dokumentaci (to vše v závratné rychlosti v porovnání s praxí našich předchůdců). Poznáte automatickou tvorbu kusovníku výkresu sestavení a v neposlední řadě poznáte možnost dodatečné modifikace vybraných rozměrových parametrů součásti. Využitím Autodesk Inventoru ve školní výuce se posouváte do nové dimenze.

Rozsah

15 hodin (1 hod. = 45 min.)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY