Úvod Kurzy a školení Rekvalifikační kurzy Obsluha CNC obráběcích strojů

Obsluha CNC obráběcích strojů

Podrobnosti o rekvalifikačním kurzu obsluhy CNC obráběcích strojů. Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti strojírenství jako obsluha CNC obráběcího stroje.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání, dosažení 18 let věku, dobrý zdravotní stav.

Doporučujícím vstupním předpokladem je zvládnutí základů obsluhy PC v prostředí Microsoft Windows XP. Není však podmínkou.

Pracovní činnost na kterou je rekvalifikace zabezpečována

Obsluha CNC obráběcích strojů

Profil absolventa

Absolvent umí:

 • Popsat obecnou stavbu CNC programu
 • Použít základní přípravné a pomocné funkce
 • Zpracovat řídící CNC program na obrobení jednoduchého obrobku rotačního a nerotačního tvaru
 • Použít základní měřidla ve strojírenské výrobě
 • Zpracovat řezné podmínky

Absolvent zná:

 • Licovací soustavu
 • Základní druhy řezných materiálů a polotovarů pro strojírenskou výrobu
 • Funkci jednotlivých částí obráběcího stroje (SFV)

Obsah

 • Strojírenská technologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Praxe
 • Odborná stáž

Rozsah

160 hodin

Cíl

Cílem kurzu je předat absolventům nezbytné základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích, naučit je používat podklady – výkresovou dokumentaci a zpracovat řídící program pro generování CNC řídícího programu. Absolvent kurzu dokáže na závěr obrobit jednoduchou součást na výukovém CNC soustruhu SUF 16 CNC resp. SRL 20 CNC nebo na výukové CNC frézce FC 16 CNC resp. FC 22 CNC – připravit řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění.

Výstup

Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu, obdrží absolvent Osvědčení s celostátní platností.

Kapacita

10 osob

Cena (nepodléhá platbě DPH)

Náklady na kurz hradí účastníkovi objednavatel tzn. příslušný Úřad práce.

Poznámka

Rekvalifikační kurz je realizován na základě objednávky od úřadu práce. Máte-li o tento kurz zájem,  požádejte na svém místně příslušném úřadu práce o zařazení do kurzu. Další podrobnosti o kurzu Vám rádi sdělíme osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY