Úvod Kurzy a školení Firmy a veřejnost Microsoft Office systém 2007 Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007

Kurz na osobním počítači v textovém editoru Microsoft Word. Kurz je určen začínajícím nebo mírně pokročilým uživatelům, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit ve vytváření textových dokumentů a tyto dokumenty spravovat a automatizovat.
Microsoft Office Word 2007

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je zvládnutí základů obsluhy PC v systému MS Windows.

Obsah

Začínáme pracovat s textovým editorem

 • popis prostředí
 • panely nástrojů
 • nastavení možností programu
 • vytvoření a uložení nového dokumentu
 • otevření a zavření existujícího dokumentu
 • změna režimu zobrazení dokumentu
 • rozdělení okna programu
 • uložení dokumentu v různých formátech nebo jiných SW verzích

Základní operace

 • vkládání dat
 • editování dat
 • výběr dat
 • kopírování, přesouvání a mazání
 • vyhledávání a nahrazování

Formátování

 • formátování textu
 • formátování odstavce
 • obecné formátování
 • styly
 • záhlaví a zápatí
 • vzhled stránky

Složitější funkce

 • tabulky
 • sloupce
 • komentáře a záložky
 • seznamy a poznámka pod čarou
 • nástroje
 • hromadná korespondence
 • formuláře
 • šablony

Práce s objekty

 • obrázky a grafické objekty
 • objekty WordArt, Organizační diagram, Automatické tvary, Editor rovnic a Grafů

Tisk

 • příprava pro tisk
 • volby tisku

Úprava písemností

 • úprava písemností podle normy ČSN 01 6910

Rozsah

20 hodin (5 x 4 hodiny)

Cíl

Hlavním cílem je seznámit účastníky s možnostmi tohoto standardu mezi textovými editory, zvládnutí postupů a zásad vedoucích k tvorbě pokročilých textových dokumentů.

Kapacita

15 osob

Cena za osobu

2 400,- Kč/osoba (sleva 20% při objednávce nad 10 osob)

Poznámka

Obsahovou náplň, rozsah a termíny kurzu lze upravit podle požadavků objednavatele nebo účastníků kurzu.

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY