Úvod Kurzy a školení Firmy a veřejnost CAD systémy AutoCAD pro začátečníky

AutoCAD pro začátečníky

Kurz pro práci ve strojírenské oblasti na osobním počítači v programu AutoCAD. Kurz je určen začátečníkům tvorby strojírenské výkresové dokumentace v programu AutoCAD.
AutoCAD 2009

Obsah

 • Popis pracovní plochy obrazovky
 • Popis ikon nástrojové lišty a panelu nástrojů
 • Souřadné systémy (kartézský, polární) a zadávání souřadnic (absolutní, relativní)
 • Nastavení pracovního režimu orto, grid, snap
 • Kreslení entit (úsečka, bod, kružnice, oblouk, elipsa, křivka, dvojitá čára, obdélník atd.)
 • Šrafování ploch
 • Úchopové módy
 • Možnosti výběru entit
 • Editace entit (posouvání, kopírování, rotace, protahování, měřítko, zrcadlení atd.)
 • Psaní textů
 • Kótování, kótovací styl
 • Ukládání souborů a jejich tisk
 • Možnosti nastavení hladin
 • Tvorba prototypového výkresu

Rozsah

28 hodin (7 x 4 hodiny)

Cíl

Cílem kurzu je, aby jeho absolvent byl schopen zpracovat jednodušší výkresovou dokumentaci ve 2D s použitím programu AutoCAD.

Kapacita

16 osob

Cena (nepodléhá platbě DPH)

4 480,- Kč/osoba (sleva 20% při objednávce nad 10 osob)

Doporučené vstupní znalosti (školení)

Doporučená další školení

Poznámka

Obsahovou náplň, rozsah a termíny kurzu lze upravit podle požadavků objednavatele nebo účastníků kurzu.

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY