Úvod Novinky Zahájení kurzů v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole“ už v říjnu

Zahájení kurzů v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole“ už v říjnu

Podrobnosti k přihlášení se do kurzů o počítačových sítích s využitím e-learningových výukových materiálů Cisco Networking Academy pro zaměstnance ve školství v Královéhradeckém kraji.
Zahájení kurzů v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole“ už v říjnu

Leták kurzů v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole“

Od 18 . října 2011 bude ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101, zahájena výuka kurzů v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole“ s využitím finančních prostředků z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků ve školství v královéhradeckém kraji.

Popis projektu a kurzů

V rámci projektu budou výukové materiály z oblasti počítačových sítí Cisco Networking Academy doplněny a upraveny pro podmínky výuky a využití počítačových sítí ve školách.
Účastníci ve 4 na sebe navazujících kurzech v oblasti počítačových sítí získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti s možností jejich praktického procvičení.

Jednotlivé kurzy budou kombinovat prezenční výuku s praktickými cvičeními (40 hod. v každém kurzu) a e-learningové online studium. Prezenční výuka bude probíhat v odpoledních hodinách v laboratoři počítačových sítí ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pod vedením zkušených lektorů s dlouholetou praxí s výukou počítačových sítí i budováním a provozem ICT ve školním prostředí.

Kurzy jsou určeny zejména pracovníkům, kteří se zabývají správou a budováním počítačových sítí ve školách, ICT koordinátorům, vyučujícím předmětů se zaměřením na ICT i zájemcům o danou oblast.

Přehled kurzů

  1. Základy sítí - funkce a význam počítačových sítí a komunikace - prvky sítí, síťové modely, protokoly a jejich funkce, adresace fyzická, logická a na transportní vrstvě, členění počítačů do sítí, fyzické prvky počítačových sítí.
  2. Směrování - funkce a význam rozdělování počítačů do skupin, adresace sítí, nastavení síťové komunikace a připojení počítače do sítě, přenos dat mezi sítěmi, síťové prvky a jejich správa, routovací protokoly, nastavení routerů a routovacích protokolů, zabezpečení komunikace.
  3. Přepínání a bezdrátové sítě - funkce a význam propojovacích prvků, komunikace na lokální sítí, princip přepínání, správa a nastavení switche, zabezpečení komunikace, virtuální sítě VLAN a jejich nastavení, princip bezdrátových sítí WLAN, protokoly, prvky a jejich nastavení, zabezpečení, budování domácích a firemních WLAN.
  4. WAN sítě - propojování lokálních sítí na větší vzdálenosti (přenosová média a prvky pro dálkové spoje, protokoly, zabezpečení, nastavení síťových prvků pro WAN komunikaci a další).

Pro tyto kurzy existuje výukový e-learningový systém v anglickém jazyce a je zaměřen obecně na problematiku počítačových sítí. V rámci projektu budou zpracovány pomocné výukové materiály v českém jazyce a e-learning bude doplněn prezenční formou výuky s lektorem (výklad, praktická cvičení v laboratoři počítačových sítí). Při výuce budou zohledněny specifika školních počítačových sítí (budování, optimalizace, zabezpečení, provoz a správa) a výuk této problematiky. Rozsah prezenční formy každého kurzu je 40 hodin.

Výstupy (přínos pro účastníky)

  • Získání teoretických i praktických znalostí v oblasti počítačových sítí
  • Vedení výuky zkušenými pedagogy, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti jak v oblasti návrhu a provozování školních sítí, tak i ve výuce žáků v této oblasti
  • Získání mezinárodně uznávaného certifikátu Cisco Networking Academy

Kdy, kde, v kolik...?

První kurz bude zahájen 18. října 2011 v 15.15 hod.

Místo: SPŠ Trutnov, Školní 101
Datum a čas kurzů: každé úterý od 15.15 do 18.30 hod.
Doba trvání: 1 kurz = 40 hod. prezenčně (10 × 4 hod.)
Celková doba trvání 4 kurzů: cca 15 měsíců

Kdo se může zúčastnit?

Pedagog nebo zaměstnanec ZŠ a SŠ na území Královéhradeckého kraje. Vstupní znalosti zájemců ‑ základní obsluha PC, alespoň minimální znalost anglického jazyka (postačuje pasivní, porozumění technickému textu), zájem o problematiku počítačových sítí, časový prostor pro prezenční lekce (předpokládají se v odpoledních hodinách).

Cena?

V rámci projektu (pro výše uvedený okruh zájemců) jsou kurzy ZDARMA včetně občerstvení. Běžně účast na těchto kurzech stojí tisíce korun (a jedná se o čistě e-learningové kurzy bez praktických cvičení lektorem a bez vazeb na specifika školních počítačových sítí).

Informace o přihlášení

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30. září 2011 na poštovní adresu:

SPŠ Trutnov
Školní 101
541 01 Trutnov

Stáhnout přihlášku...

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY